Werkwijze: De TotalBalance methode

Ik werk met de TotalBalance methode, daarbij hoort een persoonlijk werkboek. De TotalBalance methode gaat uit van een totaal mensbeeld. De gehele mens is belangrijk, zo heeft God ons geschapen. We gaan op zoek naar de balans in geest, ziel en lichaam. Ook kijken we naar de privé- en werksituatie. Wanneer een van deze gebieden uit balans is, zal dit altijd effect hebben op de andere gebieden. Het doel van de coaching is jou in balans brengen met God, jezelf en je omgeving. Om van daaruit de persoon te worden zoals God jou bedoeld heeft. Naast mijn eigen ervaringen en de kennis die ik heb verkregen vanuit de TotalBalance opleiding, laat ik me vooral leiden door de Heilige Geest. Hij is het die ons heeft gemaakt, Hij weet ten diepste wat wij nodig hebben. God is de bron in mijn coaching. Wanneer God aan het werk gaat door de gesprekken heen, gebeuren er prachtige dingen. Dan komt er inzicht wat zorgt voor uitzicht.

Therapie en coaching
De TotalBalance methode is een mix van therapie en coaching en is Bijbels gefundeerd. De methode bestaat uit drie delen. In het eerste deel gaan we aan de slag met de vraag: wie was ik? Aan de hand van gesprekken en creatieve therapie (het maken van tekeningen) kijken we naar het verleden. Wat of wie heeft jou gemaakt tot de persoon die je nu bent? Hierdoor ontstaat er een stuk bewustwording en dat is nodig om tot verandering te komen. In het tweede deel gaan we aan de slag met de vraag: wie ben ik? Hier kijken we naar aan de hand van een energieanalyse, de liefdestalentest en de persoonlijkheidstest. Van daaruit werken we aan een motivatieplan. Hiermee krijg je inzicht in hoe God jou geschapen heeft als uniek mens en kom je erachter wat jou werkelijk motiveert. Dit gaat ervoor zorgen dat jij zin hebt om vooruit te kijken en dingen aan te pakken.

Jezelf goed leren kennen én daarnaar leven is het grootste geschenk wat jij aan de wereld kunt geven.

In het derde en laatste deel kijken we naar jouw persoonlijke planning, door de vraag te stellen: wie wil ik worden? Welke stappen mag jij zetten en hoe neem jij verantwoordelijkheid over je eigen leven? Hoe kun jij gericht en doelbewust leven? Aan de hand van de vijf leidende thema’s: Geloven, Groeien, Genieten, Gezond leven en Liefhebben gaan we jouw doelen bepalen. Dit gaat jou helpen om de juiste invulling te geven aan je leven.

pioenhutje

Doe de TotalBalance test

Weet jij al wie je bent en wat je wilt? Ben je op zoek naar een goede balans tussen werk en privé? Of wil je meer energie? De TotalBalance Test geeft je inzicht op welke gebieden jij je leven op orde hebt en waarin je nog wel wat coaching, bemoediging en inspiratie zou kunnen gebruiken.

Welkom bij de TotalBalance test.

In 25 vragen beantwoord je de vraag: Heb ik mijn leven goed in balans?

Uitleg van het logo

“Laat het logo van De Schuilhut een uitnodiging voor je zijn”

De Schuilhut

Een plek om tot rust te komen, om te schuilen. “Dan zal een hut dienen tot schaduw overdag tegen de hitte, en als toevlucht en schuilplaats tegen de vloed en tegen de regen”. (Jesaja 4:6)

De persoon

met de rugzak

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast zijn, en Ik zal u rust geven (Mattheüs 11:28).

De cirkel

Doorbreek de cirkel. Neem de stap en zoek hulp. Schuil maar en Hij zal je Inzicht geven, en dat zal leiden naar Uitzicht. “God is voor ons een veilige schuilplaats, een betrouwbare hulp in de nood”. (Psalm 46:2)

De kleuren

Groen staat voor mij gelijk aan de natuur. Daar kom ik tot rust. De Schuilhut staat in een groene omgeving en is van de buitenkant ook groen, zo is het een echte schuilhut die opgaat in de omgeving. Aan de binnenkant is De Schuilhut bruin, de kleur van een hut. De andere kleuren in het logo zijn ook natuurlijke tinten, rust is wat het logo uit mag stralen.